Avís legal i condicions generals d'utilització del lloc web de Vahusari Advocats

VAHUSARI ADVOCATS, SCP –en endavant VAHUSARI-, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

 

1. Informació general

Lloc web: www.vahusari.com

Nom comercial: VAHUSARI ADVOCATS

Titular del lloc web: VAHUSARI ADVOCATS, SCP

NIF: J43785294

Domicili social: Rambla Nova, 118-120 - 43001 Tarragona

Telèfon: + 34 977 217 064

Correu electrònic: advocats@vahusari.com

Inscrita al Registre Mercantil de Tarragona. T 2445 , F 224, S 8, H T 39266

 

2. Activitats reglades

Regulacions i normatives relacionades amb la prestació de serveis jurídics:  http://es.icatarragona.com/mnu/27/normativa-profesional/

 

3. Objecte

Les Condicions Generals següents serviran per regular l'ús de les pàgines web integrants del lloc web de VAHUSARI, inclosos tots aquells continguts i serveis que es posen a disposició del visitant. Tota persona que accedeixi al lloc web (Usuari) accepta en el moment en què hi accedeix, a sotmetre's a aquestes normes cada cop què accedeixi al lloc web.

 

Els continguts i serveis que VAHUSARI posa a disposició de l'Usuari al lloc web podran ser regulats per condicions Particulars, diferents a les Generals, si bé, en cas de conflicte, aquestes, prevaldran sobre les Generals. En conseqüència, l'Usuari haurà d'haver llegit detingudament totes aquelles condicions Generals i Particulars cada vegada que es proposi utilitzar al lloc web.

 

VAHUSARI, es reserva el dret de modificar, suprimir o ampliar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web , així com les Condicions Generals i Particulars.

 

4. Ús del lloc Vahusari

El lloc web està destinat a oferir informació sobre els serveis  del  nostre despatx, així com la relació de professionals que l'integren, no servint en cap moment, com a font d'assessorament ni com mitjà per establir una relació professional ni de cap altre tipus entre client i advocat, per el que s'haurà de dirigir directament al professional de referència.

 

L'ús del lloc web és de caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions emprada per l'Usuari per a accedir-hi. L'Usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l'ús del lloc web es realitza en tot cas, única i exclusivament, sota la seva responsabilitat. L'Usuari, en accedir al lloc web es compromet a no dur a terme cap acció que pogués provocar un dany a la imatge, interessos i drets de VAHUSARI o de tercers o que pogués malmetre, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web. No es pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l'Usuari o als seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests en accedir al nostre lloc.

 

5. Protecció de dades i privacitat

Podeu consultar la nostra Política de protecció de dades i privacitat a  http://www.vahusari.com/protecciodades.html

 

6. Respecte l'ús de cookies

Podeu consultar la nostra Política de cookies a  http://www.vahusari.com/cookies-cat.html

 

7. Continguts

Els continguts del lloc web són merament informatius dels serveis oferts al nostre despatx, procurant-ne l'actualització d'una manera periòdica. En cap cas es tracta d'assessorar a l'Usuari a traves del seu contingut, cada situació és diferent, pel que, aquest assessorament haurà de realitzar-se personalment; aquí tan sols s'informa dels serveis i usos que poden donar-se pel que VAHUSARI desaconsella a l'Usuari la presa de decisions sobre la base de la informació recollida en els continguts sense obtenir un assessorament professional adequat.

 

Així mateix, Vahusari advocats informa a l'usuari que té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur.

 

8. Drets de propietat intel·lectual i industrial

L'Usuari podrà accedir als continguts per al seu exclusiu ús personal i privat havent d'abstenir-se d'obtenir, o intentar obtenir, els continguts per mitjans o procediments diferents dels que, en cada cas, hagin estat posat a la seva disposició o s'utilitzin habitualment en Internet (sempre que aquests últims no comportin un risc de dany o inutilització del lloc web). L'Usuari haurà de respectar a tota hora tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web, de titularitat de VAHUSARI o de tercers.

 

9. Llocs enllaçats

El lloc web posa a disposició de l'Usuari, únicament com a eina de recerca, la informació, continguts i serveis disponibles a Internet, hipervincles o dispositius tècnics d'enllaç (per exemple, links o botons), que permeten a l'Usuari l'accés a llocs o portals d'Internet pertanyents a o gestionats per tercers (els llocs enllaçats). VAHUSARI no ofereix ni comercialitza per si mateix ni mitjançant tercers, la informació, continguts i serveis disponibles als llocs enllaçats; ni aprova, supervisa o controla els continguts i serveis i qualsevol material de qualsevol naturalesa existent en els aquests, acceptant l'Usuari de manera exclusiva, tota la responsabilitat de la navegació a través dels mateixos.

 

10. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Tarragona.

 

11. Adreça de contacte

En cas de dubtes sobre aquestes Condicions Generals o per a qualsevol comentari que desitgin fer-nos, no dubtin en posar-se en contacte amb nosaltres a través de, advocats@vahusari.com

Rambla Nova 118 -120

43001 Tarragona,

Catalunya Espanya

Tel. (+34) 977 217 064

Fax (+34) 977 244 605

advocats@vahusari.com

© Copyright 2023 Vahusari Advocats